Trætørring

Tørring og opbevaring af brænde

Alt skovtræ kan faktisk bruges til fyringsformål. Det skal bare være fyringstørt. For vådt brænde giver for stort forbrug (dårlig fyringsøkonomi), giver sodbelægninger i ovn og skorsten (med fare for skorstensbrand) og det giver samtidig en ovennævnte forurening af omgivelserne. Eneste undtagelse er her delvis ask, der med rimelighed faktisk kan afbrændes i våd tilstand. Men det anbefales ikke.

Hvornår er brændet tørt?

Teknisk vil det sige et vandindhold på ikke over omkring 25%. Frisk træ fra skoven har normalt et vandindhold på 50-60%. Ovntørt til snedkerformål indeholder omkring 8% vand.

Man kommer ned på de nødvendige 20-25% ved en god sommers tørring for stort set alle træarter. En undtagelse er eg, der helst skal tørre over to somre. Når man er lidt erfaren, kan man høre på klangen, når man slår to brændestykker mod hinanden, om det er tørt. Eller man kan mærke det på vægten.
Kort og fint kløvet brænde tørrer hurtigst

En god og hurtig tørring forudsætter, at brændet er skåret i passende længder svarende til ovnens størrelse inden det bliver stablet. 2- og 3-metertræ tørrer ikke på en sommer. Det hjælper desuden betydeligt, at brændet er flækket mindst én gang i længderetningen. 

Lad vinden komme til

Den gammeldags og gode forretningsgang er, at brændet skoves, saves og flækkes i løbet af vinteren og stilles op i foråret et sted, hvor vinden kan komme til. Det behøver ikke være overdækket. I en normal sommer vil det være tørret passende ned i løbet af et par måneder hvor efter det kan køres ind under tag til varig opbevaring. Også her skal det helst stå luftigt. Under tag holder det sig i årevis. Det tager lidt fugt op fra luften i løbet af vinteren og afgiver denne igen hver sommer, men det betyder intet for holdbarhed eller fyring. Bedste opbevaring sker udendørs i et overdækket brændeskur med luftgennemtrængelige sider. Kældre og andre lukkede rum er direkte uegnede.