Enheder på brænde

Salg af brænde - rummeter eller kubikmeter?
Det er svært som brændekunde at gennemskue priserne på brænde.!
Spørg derfor altid din brændehandler, hvor meget brænde i stablede rummeter du kan regne med at få, specielt hvis du handler med en brændehandler der sælger brænde i kassemeter. Prisen kan svinge meget, her et lille regneeksempel 1 kassemeter = 0,5 stablet rummeter, 1 skovrummeter = 0,7 stablet rummeter.
Pris pr. stablet rummeter ved 550 kr. pr. kassemeter = 550/0,5= 1100,-  
Pris pr. stablet rummeter ved 625 kr. pr. skovrummeter = 625/0,7= 893,-

 

Claus Andersen 

Fyns Træ

Begreber og enheder

Der er normalt stor forvirring om, hvordan træ opmåles, og om de forskellige enheder og betegnelser. Men det er ikke så kompliceret.
Kævler i kubikmeter

Skovfolk opmåler det meste træ i kubikmeter. Det er et rummål, der angiver hvor meget træ eller træmasse, en stamme eller kævle indeholder. For sådanne stammer eller kævler måler man i praksis træets diameter på midten samt længden. Ved hjælp af en matematisk formel udregner skovfolket herefter kubikmeterindholdet. F.eks. indeholder en bøgekævle på 65 cm i diameter og 3 meter i længden ialt ca. 1 kubikmeter træ eller træmasse.

Brænde i rummeter
Hvis en sådan bøgekævle skæres op og flækkes i brænde, vil dette brænde, når det er stablet, fylde mere end 1 kubikmeter. Det vil fylde brutto 1 1/2 - 2 kubikmeter, fordi der vil være luft mellem brændestykkerne, uanset hvor godt man stabler dem. For ikke at skabe forvirring, taler man for brænde ikke om kubikmeter, men om rummeter. I eksemplet er kævlen på den ene kubikmeter derfor blevet til måske 1 1/2 rummeter brænde. Teknisk set siger man, at brændestakken har et fastmassetal på 0,65 - fordi de to tredjedele af stakken er træ, mens den sidste tredjedel er luft.

Kasserummeter
Det siger sig selv, at jo tættere brændet er stablet, jo højere fastmassetal - og omvendt. Hvis man køber meget løst stablet brænde, får man altså mindre træ for pengene. Helt galt kan det være, hvis brændet slet ikke er stablet, men bare læsset hulter til bulter, f.eks. ned i en kasse. I sådanne tilfælde vil der altid være mere luft end træ, og fastmassetallet er under 0,5. (Nogle kalder sådan ustablet brænde for kasserummeter). Hvis man køber sit træ, er det billigste at købe træ direkte fra skoven i hele længder og i hele læs, og så selv skære og flække det op.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
Skovdyrkerne