Opmåling af brænde

 


Der bruges to mål for brændemængder: Et for stablet brænde og et for brænde i bunker.

Stablet brænde måles i rummeter
En brændestabels størrelse i rummeter fås ved at gange dens højde, længde og bredde. I dette mål indgår altså både selve brændet og luften imellem brændestykkerne.

Hvis brændet er kort, er der cirka 70 % træmasse i en stabel løvtræ. Man siger at fastmassetallet er 0.70

 

Fastmassetallet
Med omhyggelig tæt stabling kan man øge fastmassetallet, og altså mindske brændestablens størrelse i rummeter.

Fastmassetallet falder hvis brændestykkerne er lange, tynde, ukløvede eller krogede. Hvis brændet består af 2 meter lange stykker løvtræ, er der kun cirka 60 % træmasse i stablen. Når lange stykker saves op og stables igen, fylder den ny stabel derfor mindre. Selvom mængden af træ er den samme. Fastmassetallet er blot blevet højere.


Figur 1. En rummeter

 

 

Skovrummeter
Undertiden bruges betegnelsen "skovrummeter" om stablet brænde i lange stykker . Men det ord spreder ofte mere forvirring end klarhed. Der er alligevel blot tale om en almindelig rummeter - højde, længde og bredde ganget sammen.

 

For at undgå forvirring mellem køber og sælger er Dansk Skovforening, Forbrugerrådet og Forbrugerstyrelsen enige om at når brænde sælges i rummeter, skal det være opmålt på den form (kløvet/ikke-kløvet) og længde hvori det leveres til kunden. I annoncer, reklamer og ved aftalers indgåelse bør det oplyses i hvilken form og længde brændet leveres. Så kan kunden selv kontrollere at hun får den mængde hun betaler for.


Figur 2. Skovrummeter

 

 

Brænde i bunker måles i kasserummeter

Brænde der ikke har været stablet er som regel billigere. Til gengæld er det sværere at vide nøjagtigt hvor meget man har købt. Opmålingen sker ved at fylde en beholder hulter til bulter med brænde. Beholderens rummål er så brændemængden målt i kasserummeter.

Her er mere luft imellem brændestykkerne end i en stabel, så der er kun cirka 45 % træmasse i en kasserummeter. Men det kan svinge meget, især afhængig af brændestykkernes længde.


Figur 3. Kasserummeter

 

 

Vejledende fastmassetal
Fastmassetallet angiver rumfanget af selve træmassen (til forskel fra luften imellem brændestykkerne) i en rummeter brænde.

 

 

Fastmassetal for brænde i forskellig længde

 

 

Stablet brænde:

Brændets længde  

Løvtræ  

Nåletræ

Under 60 cm  

0.70  

0.80

60-150 cm  

0.65  

0.75

150-250 cm  

0.60  

0.70

Over 250 cm  

0.55  

0.65

Brænde i bunker:
Det er meget usikkert at angive tal for fastmasserne i kasserummetre. De er ofte 25-50 % lavere end i stablede rummetre.

 

Fyns Træ følger anvisningerne fra Biobrændselsforening.

Når Fyns Træ leverer 6 skrm. kan der stables 4 rm. Altså 0,65 stablet rm pr. skrm.