Links


Brancheforening for biobrændselforhandlere
www.biobraendselsforeningen.dk


Oversigt med brænde, briket, og oliepriser.
http://www.holddigvarm.dk

Københavns Universitet

 

Københavns Universitet

 

Skov og naturstyrelsen;
http://www.skov-info.dk/haefte/18/default.htm(brænde infohæfte nr. 18)
 

Miljøstyrelsen;
http://www.mst.dk/NR/exeres/5450F455-2F05-4989-8A52-1E341F4E7C90.htm(Grønne Tips om korrekt fyring i brændeovn)
 

Energitjensten;
http://www.energitjenesten.dk/files/resource_11/Downloads/Messe%20Boligdroemme%202008/Nyereglerforbraendeovne.pdf(nye regler for brændeovne og pillefyr mv)
 

DMU;
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2007/2/Braende.htm (Mange gode sider med undersøgelser og debat omkring korrekt fyring og forurening fra brændeovne)
 

Skov og Landskab;
http://www.sl.life.ku.dk/Nyheder/Braende_liwa250108.aspx(Fyring med brænde godt for CO2 regnskabet)

Skovforeningen.dk;
http://www.skovforeningen.dk/site/trae_skov_CO2_neutralt/(Fakta om træets CO2-neutralitet)
 

Forbrugerstyrelsen;
http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden/sager-og-retningslinjer/retningslinjer/retningslinjer/braende/(Retningslinier for markedsføring af brænde)
 

DR;
http://www.dr.dk/DR1/guld/spareraad/20080108093558.htm(Guld og grønne Skove; Fyr rigtigt i ovnen og skån miljøet og din pengepung)

Skorstensfejerlauget; (Miljørigtig fyring med træ)
http://www.skorstensfejerlauget.dk/værd_at_vide_om5.htm

Skorstenfejerlauget;(Brændeovne)
http://www.skorstensfejerlauget.dk/værd_at_vide_om1.htm

Brændeovnsbekendtgørelsen;
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105319

Fakta om partikelforurening fra brændeovne;
http://www.morsoe.com/Fakta-om-partikler-1670.aspx